Inscripció

La inscripció a les Jornades es farà efectiva amb un ingrés al núm. de compte bancari  següent: BANKIA  2038/6172/13/6000063838

Cal indicar com a ordenant de l’ingrés el nom de la persona que s’inscriu a les Jornades i indicar el concepte “Matrícula Jornades”. Si ets alumne de la UV indica: “Matrícula Jornades UV”

  • Matrícula, amb certificat d’assistència de 20 h.: 20 €*
  • Matrícula, amb convalidació de crèdits: 45 €**

*Inclou, a més de diferents materials, el desplaçament en autobús i el passeig en barca per l’Albufera del dia 23 d’abril.

**Les Jornades tenen reconeguts 2 crèdits de lliure elecció per la Universitat de València (acord del Consell de Govern de 20-12-2011 sobre activitats puntuals). Aquesta opció de matrícula caldrà formalitzar-la en la Secretaria Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Tf. 96 386 44 85 Amparo.Alfaro@uv.es

Deixa un comentari